Me tarvitsemme rohkeutta uudistaa eurooppalaista päätöksentekoa

Vuonna 1994 Suomi äänesti EU-jäsenyydestä. Samana vuonna, nuorena toimittajana tulin itse mukaan politiikkaan ja osallistuin Kyllä Euroopalle-kansanliikkeeseen. Halusin, että Suomi liittyy osaksi läntisten demokratioiden yhteisöä. Valinta on ollut oikea.

Kansainvälinen yhteisö, joka elää ajassa ja muuttuu, tarvitsee asiantuntevaa päätöksentekoa, vaikuttamista, joskus puolustamistakin. Kaikki on kiinni osaamisesta.

Olen ehdolla toiselle kaudelle vaikuttamaan Suomen asioihin Euroopan unionissa. Haluan rakentaa sellaista Eurooppaa, joka kannustaa jokaista yrittämään ja käyttämään kykyjään. Sellaista Eurooppaa, jossa asuu sivistys ja jossa on uskallusta yrittää. Sellaista Eurooppaa, joka rakentaa yhdessä turvallisuutta ja pysäyttää ilmastonmuutoksen.

TODO

Digitaalinen talous muuttaa maailmaa

Euroopasta on tehtävä paikka, johon kaikki maailman innovatiivisimmat ihmiset haluavat tulla opiskelemaan, tekemään työtä ja yrittämään. Tarvitsemme mahdollisuuksia ihmisille, emme esteitä.

TODO

Osaamisesta se on kiinni

Meidän on investoitava nykyistä enemmän osaamiseen kaikilla tasoilla. Hyvien perustaitojen lisäksi kaikilla on oltava mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan läpi elämän. Opiskelun ja työssäkäynnin pitää olla helppoa yli ikä- ja maan rajojen.

TODO

Euroopan pitää olla paikka, jossa yritykset haluavat kasvaa

Suomen ja koko Euroopan on oltava paikka, jossa yritykset haluavat investoida, keksiä uutta ja kasvaa. Meidän on panostettava enemmän tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Täältä ei saa lähteä yritykset karkuun kasvaakseen.

TODO

Ilmastonmuutos vaatii tiukempia tavoitteita

Euroopan on otettava globaali johtajuus ilmastonmuutoksen torjunnassa. Meidän on tiukennettava Euroopan unionin omia ilmastotavoitteita, ja varmistettava että kaikki maailman maat saadaan mukaan. Talouskasvu ja ympäristövastuu on mahdollista yhdistää. Ympäristöfiksu teollisuus on myös kilpailukykyinen teollisuus.

TODO

Turvallisuus syntyy yhdessä

Euroopan turvallisuusyhteistyötä on tiivistettävä. Ulkorajavalvonta, terrorismin torjunta ja kyberturvallisuuden varmistaminen tehdään parhaiten yhdessä. Myös Euroopan puolustusyhteistyötä on lisättävä. Se ei kuitenkaan korvaa Nato-jäsenyyttä. Suomen paikka on Natossa.

TODO

EU on arvoyhteisö

Euroopan unioni on arvoyhteisö. Sen on jatkossakin perustuttava jäsenmaiden yhdessä jakamiin perusarvoihin: demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja vaalimiseen. Näitä on puolustettava paitsi maailmalla, myös Euroopan unionin sisällä.

TODO

Jokainen esite, lehtimainos ja digibanneri on askel kohti Parempaa Eurooppaa. Lahjoita kampanjalle, niin varmistat, että viestimme tavoittaa.

Lahjoita